پرداخت به فراکام
لطفا حتماً نام و نام خانوادگی و شماره تلفن صحیح خود و توضیح کافی و واضح در خصوص موضوع پرداخت را قید بفرمایید.
و یا درباره پرداخت خود با ما تماس بگیرید .
در صورت لزوم درباره این پرداخت با شما تماس گرفته خواهد شد.

پرداخت به فراکام

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .